Denne fortrolighedspolitik beskytter personlige oplysninger ved at regulere Noorbohandelens brug af de oplysninger, som du stiller til rådighed, når du bruger Noorbohandelens hjemmeside. Noorbohandelen er forpligtet til at beskytte alle brugeres fortrolige oplysninger, når disse er online. Fortrolighedspolitikken har til formål at fastlægge klare retningslinjer for Noorbohandelens måde at behandle data på.

Samtykke

Du giver dit samtykke til, at Noorbohandelen indsamler og bruger dine personlige oplysninger i overensstemmelse med denne fortrolighedspolitik, når du tilmelder dig Noorbohandelens e-mail services og ved at benytte denne hjemmeside.

Oplysninger som Noorbohandelen indsamler

Browsing på Noorbohandelens hjemmeside kræver ingen oplysninger, der identificerer brugeren. Noorbohandelen kræver, at abonnenter afgiver de personlige oplysninger, som er nødvendige for at Noorbohandelen kan sende de ønskede e-mails (nyhedsbreve etc.) til abonnenterne. Nogle af de krævede oplysninger er obligatoriske og klart markeret på registreringsformularen. Udfyldning af andre felter er frivillig. Noorbohandelen vil muligvis automatisk indsamle ikke-personlige oplysninger om dig, så som hvilken type internet-browser du bruger eller om den hjemmeside, fra hvilken du klikkede dig videre til Noorbohandelens hjemmeside. Du kan ikke identificeres ud fra disse oplysninger, og Noorbohandelen bruger dem kun til at stille en effektiv service til rådighed på Noorbohandelens hjemmeside.

Du kan til enhver tid kontakte Noorbohandelen og bede om at alle indsamlede oplysninger om dig slettes. Vi vil derefter så hurtigt som muligt slette alle personlige oplysninger om dig.

Deling af oplysninger og konsekvenser

Noorbohandelen sælger, distribuerer og udlejer ikke dine personlige oplysninger til tredjepart, medmindre Noorbohandelen har din forudgående tilladelse hertil, eller medmindre lovgivningen kræver det. Noorbohandelen frigiver muligvis dine personlige oplysninger til Noorbohandelens autoriserede, direkte markedsføringsbureau, medmindre du meddeler Noorbohandelen, at du ikke ønsker, at dette sker. Noorbohandelen forbeholder sig ret til at kontakte dig via e-mail, telefon og fax i forbindelse med administrationen af dine kontoforbindelser med Noorbohandelen. På din anmodning fjerner Noorbohandelen ethvert abonnement (og de dertil knyttede personlige oplysninger) fra Noorbohandelens database. Dette kan imidlertid medføre, at dit abonnement på e-mail ophæves, idet Noorbohandelen er nødt til at have en vis mængde oplysninger for at kunne oprette og administrere din konto.

Noorbohandelen forbeholder sig retten til at have adgang til og til at fremlægge individuelt identificerbare oplysninger med henblik på at overholde gældende lovgivning, domstolsafgørelser og lovlige myndighedskrav, og for at kunne drive systemerne korrekt og for at beskytte Noorbohandelen selv og Noorbohandelens brugere. Hvis du ikke tidligere har modsat dig, at Noorbohandelen bruger dine personlige oplysninger til direkte markedsføringsformål, kan du ændre mening og gøre dette når som helst ved at skrive eller e-maile til Noorbohandelen. 

Kort om Cookies

En cookie er nødvendig, for at din browser og et website kan kommunikere og dermed levere den service, som websitet tilbyder.

• De lægges typisk på din computer fra websites, du besøger. 

• De understøtter funktioner som fx indkøbskurven, log-in, sprog og valuta, som du bruger på websitet. 

• Annoncer eller videoer, som du klikker på, kan også lægge cookies.

 I dine browserindstillinger kan du indstille, hvilke cookies der skal tillades, blokeres eller slettes. 

Links

Denne hjemmeside kan indeholde links til andre hjemmesider. Vær venligst opmærksom på, at Noorbohandelen ikke er ansvarlig for fortrolighed eller indhold på disse hjemmesider, og at Noorbohandelen derfor ikke påtager sig noget ansvar i forhold til sådanne hjemmesider og brugen heraf. Derudover godkender Noorbohandelen ikke automatisk noget produkt eller nogen service, der optræder på nogen tredjeparts hjemmeside. Du bør selv udvise forsigtighed og undersøge reglerne for beskyttelse af personlige oplysninger på disse hjemmesider.